Menu

Nieuwsberichten | Agenda

Nieuwe publicatie over Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Nieuwe bundel over Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging Pas is de nieuwe bundel Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging bij uitgevrij Eburon verschenen. De bundel belicht hoe geestelijk verzorgers levensbeschouwelijke diversiteit navigeren door interlevensbeschouwelijke competenties te ontwikkelen, gebruikmakend van theorie, praktijkvoorbeelden en reflectie. Het verkent de rol van eigen levensbeschouwing in cliëntbegeleiding en methodes voor effectieve gespreksvoering. Bedoeld voor studenten […]

Lees meer

Universitair Centrum Geestelijke Verzorging verkent uitbreiding

Het veld van onderzoek naar geestelijke verzorging is volop in beweging. Hierin werken onderzoekers verbonden aan verschillende universitaire instellingen de laatste jaren veel met elkaar samen. Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit voor Humanistiek, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, Tilburg School of Catholic Theology (TiU) en Protestantse Theologische Universiteit verkennen hoe deze samenwerking meer structureel vormgegeven kan […]

Lees meer

Symposium Geestelijke Verzorging: Kijk maar. Zij doen meer dan zij dachten

Op 5 oktober 2023 vindt het symposium Geestelijke Verzorging: Kijk maar. Zij doen meer dan zij dachten plaats op de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. De toegang is gratis, aanmelden is wel verplicht. Voor meer informatie en om aan te melden, klik hier.

Lees meer

Agenda | Nieuwsberichten

Boekpresentatie ‘Met lichaam en geest’

21 oktober 2021

Het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) laat u met trots weten dat zijn nieuwste publicatie Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers beschikbaar is. Dit boek is het product van de expertmeeting “Ritueel en GV” in oktober 2019 en de conferentie “Rituele Competentie in de Geestelijke Verzorging” in oktober 2020. De […]

Lees meer

International Chaplaincy Research Autumn School

26 oktober, 29 oktober & 4 november 2021

After a successful first edition, the second International Chaplaincy Research Autumnschool will be organized this Fall by ERICH, the University Center for Chaplaincy Studies (UCGV) and the University of Humanistic Studies (UvH). The Autumn School provides participants with an introduction to important examples of existing chaplaincy-related research, the research process and various research methods. The Autumnschool will be held […]

Lees meer

Tweedaagse conferentie: ‘De lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel’

21 en 22 oktober 2021

Een psychische aandoening heeft invloed op de identiteit. ‘Herstel’ betreft dan ook niet alleen de vermindering van ziekteverschijnselen maar ook aandacht voor de kwetsuren van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Het gaat om zowel een acceptatie van wat is als om een verbinding met wat kan. Belangrijke elementen van herstelprocessen zijn verbondenheid met anderen, hoop, […]

Lees meer

Afscheidsrede prof. dr. Fred A.H.M. van Iersel

18 juni 2021

Op vrijdag 18 juni om 16.15 uur houdt theoloog en voormalig hoofdaalmoezenier bij justitie prof. dr. Fred van Iersel zijn afscheidsrede. De titel van zijn afscheidsrede is: Oorlogen en geruchten van oorlogen. Over het bestaansrecht van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in theologisch perspectief. De rede is te volgen via de livestream. In zijn afscheidsrede […]

Lees meer

Inaugurale rede Kees de Groot [N.B. gewijzigde datum!]

8 januari 2021

Bijzonder hoogleraar geestelijke volksgezondheid, Tilburg School of Catholic Theology. Zie hier https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/inaugurele-rede-cn-groot

Lees meer

Symposium ‘Ruzie rond het sterfbed. Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving’

28 oktober 2020

Tijdens het symposium willen we nadenken welke rol familieconflicten in de laatste levensfase spelen en of/hoe mediators daar een rol bij kunnen innemen. Onlangs is onderzoek gedaan naar hoe geestelijk verzorgers omgaan met familieconflicten in de laatste levensfase en daaruit bleek dat zij regelmatig met familieconflicten worden geconfronteerd in de palliatieve fase, maar dat zij […]

Lees meer

UCGV: je beste kennis in geestelijke verzorging

Het vak van de geestelijke verzorging is sterk in beweging: nieuwe inzichten en praktijken ontstaan en vragen om onderzoek en reflectie. UCGV is het platform voor kennis en onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging in zorg, justitie, defensie en eerste lijn. Geestelijk verzorgers, studenten en onderzoekers vinden hier de ruimte om zich te verdiepen en verbreden. Van onderwijs tot onderzoek, van netwerk tot werk in de praktijk. Wil je verder? Kom dan ook in beweging en sluit je bij ons aan. UCGV, je beste kennis in geestelijke verzorging.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing