Menu

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging is een samenwerkingsverband tussen de academische instellingen die de beroepsopleiding Geestelijke Verzorging aanbieden (zie Onderwijs). Het UCGV wil Geestelijke Verzorging zichtbaar maken en in een academische context onderzoek doen naar wat voor taken Geestelijk verzorgers uitvoeren en hoe ze dat doen. Daarnaast wordt er onderzocht wat de uitkomsten van Geestelijke verzorging zijn.

Achtergrond

Het idee voor een Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging is ontstaan door de projecten waarin al samengewerkt werd tussen de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ook werden hierin bestaande samenwerkingen op het gebied van geestelijke verzorging bij defensie en het Centrum voor Justitiepastoraat in opgenomen. Het UCGV heeft als platform gediend voor het Case Studies Project dat van 2017-2022 (zie Onderzoek) waarin al meerdere universiteit participeerden.

Sinds 2023 is de samenwerking met andere universiteiten structureel verankerd doordat de colleges van besturen zich gecommitteerd hebben om tijd en middelen aan het UCGV beschikbaar te stellen. Zo maken nu ook de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit, de Universiteit van de Humanistiek, de Rijksuniversiteit Groningen officieel onderdeel uit van het UCGV. Met deze bree samenwerking wil het UCGV hét gezicht zijn van kennis, onderwijs en onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging om zo een sparringpartner te zijn voor overheidsinstanties, het bedrijfsleven en de zorg.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing