Menu

Achtergrond

Het idee voor een Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging is ontstaan door de projecten waarin al samengewerkt werd tussen de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Op het gebied van justitie werd al samengewerkt in het Centrum voor Justitiepastoraat. Dit Centrum bestaat al sinds 2009 en heeft veel gezamenlijk onderzoek gedaan op het terrein van het justitiepastoraat in oecumenisch perspectief. Het Centrum heeft een heel aantal publicaties op haar naam staan, deze vindt u onder het kopje publicaties. Het Centrum voor justitiepastoraat houdt niet op te bestaan maar wordt een onderdeel van het UCGV. Op het terrein van pastoraat in de defensie bestond er ook al een convenant tussen de Rooms Katholieke en de Protestantse dienst. Ook deze samenwerking zal onderdeel worden van het UCGV. In het Case Studies Project wordt vanaf 2017 al samengewerkt tussen beide universiteiten en hierin werken geestelijk verzorgers uit de verschillende velden waaronder justitie, defensie en zorg al intensief samen. Al deze samenwerkingsverbanden hebben uiteindelijk geleid tot het opzetten van het UCGV. Vanaf 24 september 2018 is het UCGV officieel van start gegaan met de volgende doelen:

  • Het bieden van een platform voor overleg en een structuur voor samenwerking.
  • Het ontwikkelen van een compleet verhaal over geestelijke verzorging in de verschillende werkvelden en met aandacht voor de levensbeschouwelijke achtergronden.
  • Het bijdragen aan de theologische en sociaalwetenschappelijke reflectie op geestelijke verzorging als beroepspraktijk en als wetenschappelijke discipline.
  • Het verkennen van nieuwe wegen in het onderwijs met het oog op de ontwikkelingen in de verschillende werkvelden en in de samenleving als geheel.
  • Het ontwikkelen, delen en versterken van onderzoeksinitiatieven.
  • Het organiseren van studiedagen, conferenties en bijzondere bijeenkomsten rondom vragen die in verschillende werkvelden een rol spelen en die een rol spelen in het maatschappelijk debat.
  • Het verzorgen van een eigen reeks van publicaties.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing