Menu

Symposium ‘Ruzie rond het sterfbed. Mediation uit de schaduw van recht en in het licht van zingeving’

Tijdens het symposium willen we nadenken welke rol familieconflicten in de laatste levensfase spelen en of/hoe mediators daar een rol bij kunnen innemen. Onlangs is onderzoek gedaan naar hoe geestelijk verzorgers omgaan met familieconflicten in de laatste levensfase en daaruit bleek dat zij regelmatig met familieconflicten worden geconfronteerd in de palliatieve fase, maar dat zij zich over het algemeen niet capabel voelen om als bemiddelaar op te treden. Zij verwijzen ook niet door naar een mediator of bemiddelaar, omdat er geen bekend netwerk is van mediators die hierin gespecialiseerd zijn. Daardoor worden patiënten en hun families niet verder geholpen in het conflict, wat jammer is omdat het conflict van negatieve invloed is op het spirituele welbevinden van een patiënt en de familie. En omdat in het oog van de dood een vorm van begeleid contact of verbinding helend kan werken. Zie voor meer informatie en het programma hier.

Datum: 28 oktober 2020
Locatie: De Brugkerk in Amersfoort
Schuilenburgerweg 2,
3816 TB Amersfoort
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Prijs: Voor leden Platform Christenmediators gratis,
Voor niet-leden € 75,00
PE-punten: – 3 PE punten MfN

Certificaat van deelname + programma verkrijgbaar na afloop
Opgave: www.platformchristenmediators.nl/symposium-28-oktober-2020/

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing