Menu

Conferentie De lijfelijkheid van de geest

Donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2021 vond de conferentie ‘De lijfelijkheid van de geest. Fenomenologie van verlies, rouw en herstel‘ plaats.

Deze conferentie wilde een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het hersteldenken. Het gaat namelijk om meer dan een cognitief proces van zelfregulatie. Vanuit de fenomenologie wordt duidelijk dat het bij psychopathologische ervaringen gaat om verlies: mensen voelen zich niet langer ‘thuis’ in de wereld. De kern van de kwetsuren is dan ook eenzaamheid.

In de reflecties werd onderzocht wat het gesprek tussen psychiatrie, fenomenologie en theologie kan bijdragen aan het wetenschappelijk doordenken van herstel vanuit het perspectief van lichamelijkheid. De veronderstelling was dat de integratie van dit lichamelijke perspectief het begrip van verlies, rouw en herstel verdiept, en daarmee ook de begeleiding van mensen die te kampen hebben met deze menselijke fenomenen. Deze verdieping betekent ook de incorporatie van zin- of betekenisverlening in de behandeling en begeleiding van mensen met een psychische aandoening.

Voor de reflectie en met het oog op de verkenningen van de praktijk waren sprekers uit verschillende disciplines uitgenodigd (psychiatrie, filosofie en theologie). Ook werd er aandacht besteed aan een werkveld overstijgende benadering van hulpverlening en geestelijke verzorging.

Er stonden drie thema’s centraal:

  1. Op donderdagochtend ging het om de wetenschappelijke verkenning van rouw en herstel, hierover spraken prof. dr. Jenny Slatman, Zeno Van Duppen MD PhD en dr. Pieter de Witte.
  2. Donderdagmiddag was het thema: welke vragen komen voort uit de praktijk die te maken hebben met rouw en herstel? Hierover spraken dr. Wouter Kusters, prof. dr. Paul Moyaert, prof. dr. Arjan Braam en dr. Sjaak Körver.
  3. Tot slot werd op vrijdagochtend afgevraagd wat de implicaties zijn voor de praktijk, met name voor de geestelijke verzorging. Dr. Carmen Schuhmann, Bernice Brijan MA en dr. Erik Olsman bogen zich over dat thema.

De conferentie werd afgesloten met een panelgesprek waar prof. dr. Martin Walton, dr. Sjaak Körver, dr. Erik Olsman, dr. Carmen Schuhmann en Bernice Brijan MA aan deelnamen.

Korte omschrijvingen en de presentaties van deze lezingen, evenals de opnames, zijn hier te vinden.


De conferentie was een samenwerking van Luce, Tilburg School of Catholic Theology (TST), het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) en Protestante Theologische Universiteit (PThU).

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing