Menu

Case Studies Project

(For English see below)
Wat doen geestelijk verzorgers, om welke redenen en met welk doel? Het Nederlandse Case Studies Project (CSP) in Chaplaincy Care werd in 2016 gelanceerd en zal worden voortgezet voor een periode van vier jaar. Het doel is om case studies die kunnen helpen bij het identificeren van goede praktijken in de geestelijke verzorging op te schrijven en te evalueren. Kenmerkend is het gebruik van een vastgesteld format en consensusvorming in onderzoeksgemeenschappen.

In 2017 is er in het tijdschrift Health and Social Care Chaplaincy een verklarend artikel over het format en de werkwijze gepubliceerd, samen met een case study over ‘Moral Injury’. Gebruik van het format en de inleiding voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden is toegestaan onder de volgende voorwaarden: toestemming van de auteurs, bronvermelding en gebruik van de meest recente versie. Feedback is zeer welkom. Geïnteresseerden in de Nederlandse versies kunnen contact opnemen met Dr. Renske Kruizinga of een van de coördinatoren.

Martin Walton en Sjaak Körver zijn de coördinatoren en Renske Kruizinga is de ondersteunend onderzoeker. Niels den Toom onderzoekt de praktijk van het case study project en wat dit betekent voor de deelnemende geestelijk verzorgers. Zie hier voor meer informatie over de onderzoeksgemeenschappen. Zie hier voor publicaties van het Case Studies Project.

Case Studies Project: What do chaplains do, for what reasons and to what ends?

The Dutch Case Studies Project (CSP) in Chaplaincy Care was launched in 2016 and will continue for a four year period. The aim is to produce and evaluate case studies that can aid in the identification of good practices in chaplaincy care. Characteristic of the project is the use of a set format and of consensus building in research communities of chaplains and academic researchers.The format includes attention to the influence of theory and religious position on the care process, to the identification of verifiable outcomes and to feedback from the client (system) and from other care providers. The research communities follow an appreciative and evaluative procedure for the sake of explicating theory, clarifying critical issues and developing criteria for good practices.

At present, six research communities are active, five of which consist of chaplains from a specific setting of chaplaincy care (general hospitals, psychiatry, elderly care, military or prisons) and one of which is mixed (rehabilitation, primary care, juvenile care, care for those with learning disabilities, etc.). Each community is led by one or more academic researchers, who together with other colleagues form a research collaboration group. In total more than 60 chaplains and 10 academic researchers are involved.

In the Fall 2017 number of the journal Health and Social Care Chaplaincy an explanatory article on the format and procedure were published along with an exemplary case study on moral injury. Use of the format and of the introduction for research or educational purposes is allowed on the following conditions: permission of the authors, source referencing and use of the most recent version. Feedback is invited and most welcome. Those interested in the Dutch versions can contact Dr. Renske Kruizinga (R.Kruizinga@uvt.nl) or one of the coördinators.

Coördinators of the CSP are Dr. Jacques Körver of Tilburg School of Catholic Theology and myself. Research assistant is Dr. Renske Kruizinga. PhD researchers is Niels den Toom (PThU).

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing