Menu

Publicaties CSP

Zie hieronder een selectie van artikelen die gepubliceerd zijn rondom het Case Studies Project. Het eerste artikel vormt een meer algemene beschrijving van het project en het projectformat; de andere artikelen zijn allemaal beschrijvingen van casestudy’s. Door ze hier gratis toegankelijk te maken willen we andere onderzoekers in staat stellen om van onze data gebruik te maken.

 • Walton, M. N., & Körver, J. (2017). Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care. A description and theoretical explanation of the format and procedures. Health and Social Care Chaplaincy, 5(2), 257-280. <download>

 • Boekeloo, H., Körver, J., & Walton, M. (2019). Als het stormt. Geestelijke verzorging als zoektocht naar basiswaarden in tijden van onrust. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22(96), 24-28. <download>
 • Bolhuis, M.-J. van, Muthert, H., Körver, J., & Walton, M. (2020). Dus toch exposure? Geestelijke zorg bij het leren leven met angst voor de dood. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(98), 50-55. <download>
 • Braakhuis, M., Körver, J., & Walton, M. (2019). Professionele nabijheid. Integratie van een relationele grondhouding en concrete doelgerichtheid binnen geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22(95), 14-22. <download>
 • Broekhoff, F., & Körver, J. (2021). Verbindingsofficier. In J. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (Eds.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 66-72). Utrecht: Eburon. <download>
 • Colin, R., Körver, J., Walton, M. N., & de Vries, R. (2023). Een kaakslag. Herstelgerichte geestelijke verzorging en maatschappelijke stellingname. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 26(109), 42-49. <download>
 • Desmet, L. (2017). Meten en meetellen. Een empirisch onderzoek naar interventies en outcomes van pastores in de algemene/universitaire ziekenhuizen aan de hand van casestudy’s en onderzoeksgroepen. (Master). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
 • Gärtner, S. (2022). Editorial. Fallstudien in der Seelsorge. Ein internationales Forschungsproject. Wege zum Menschen, 74(4), 297-299. <download>
 • Gärtner, S. (2022). Muslimische Seelsorge in einem religiös geprägten Gesundheitswesens. Ein Fallbericht und seine Hintergründe. Spiritual Care(online). <download>
 • Gärtner, S., Körver, J., & Walton, M. (2019). Von Fall zu Fall. Kontext, Methode und Durchführung eines empirischen Forschungsprojekts mit Casestudies in der Seelsorge. International Journal of Practical Theology, 23(1), 98-114. <download>
 • Geugten, W. van der, de Groot, J., Walton, M., & Körver, J. (2021). Opdat wij niet vergeten. Een 4 mei-bijeenkomst in de ouderenzorg. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 24(102), 48-53. <download>
 • Goosen, R. (2020). Geestelijke verzorging volgens plan. De verhouding tussen de relationele grondhouding en de concrete doelgerichtheid in de beroepspraktijk van geestelijk verzorgers in een ziekenhuiscontext. (Master). Tilburg University, Tilburg. <download>
 • Groot, J. de (2020). Hoezo saai? Juist heel divers! Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 8-13. <download>
 • Haan-Wilts, L. de (2021). Een zaak van gesprek. Een analyse van pastorale gesprekken in gemeentesetting volgens het format van het Case Studies Project. (Master). Theologische Universiteit Kampen, Kampen. <download>
 • Hoof, M. van, Muthert, H., Körver, J., & Walton, M. (2019). Afspraak is afspraak!? Morele counseling bij een levensbedreigend dilemma. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22(94), 36-40. <download>
 • Hoof, M. van, Muthert, H., Körver, J., & Walton, M. (2020). Agreement is Agreement? Moral Counseling in a Life-Threatening Dilemma. In R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton, & M. Stoutjesdijk (Eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 153-158). Eburon. <download>
 • Jaggan, S., & de Vries, R. (2021). Empowerment van de immanente kracht. Casus hindoe geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 24(101), 52-57. <download>
 • Jorissen, G., Schuhmann, C., Pleizier, T., Körver, J., & Walton, M. (2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen, 46(2), 33-37. <download>, klik hier voor een link naar het complete nummer.
 • Jorissen, G., Schuhmann, C., Pleizier, T., Körver, J., & Walton, M. (2020). You Can Remove a Person from the War, but not the War from a Person. In R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton, & M. Stoutjesdijk (Eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 159-164). Eburon. <download>
 • Körver, J. (2015). Conferentie over geestelijke verzorging. Utrecht, 23-25 maart 2015. Tijdschrift voor Theologie, 55(3), 295-296. <download>
 • Körver, J. (2016). Wat doen geestelijk verzorgers? Met case studies op naar practice-based evidence van geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 19(82), 10-19. <download>
 • Körver, J. (2017). Dood & Verderf? De bijdrage van geestelijke verzorging aan de beeldvorming over religie. Religie & Samenleving, 12(2/3), 160-181. <download>
 • Körver, J. (2018). Verlies, verdriet, vergankelijkheid. Geestelijke verzorging, pastorale supervisie en de beeldvorming over religie. In L. Zoltán (Ed.), Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen. Teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére (pp. 81-97). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. <download>
 • Körver, J. (2019). Do we have a case? Amsterdam, 25 en 26 februari 2019. Tijdschrift voor Theologie, 59(2), 186-187. <download>
 • Körver, J. (2020). Voorbij het taboe van doelgerichtheid. Met professionele intuïtie op zoek naar de ziel van het ziekenhuis. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 50-55. <download>
 • Körver, J. (2021). Gelijkwaardig maar niet gelijk!? Samenwerken in onderzoek. Handelingen, 48(1), 13-23. <download>
 • Körver, J. (2022). Das Tabu der Zielorientierung durchbrechen. Mit professioneller Intuition im Krankenhaus auf der Suche nach der Seele. Wege zum Menschen, 74(4), 368-381. <download>
 • Körver, J. (2022, 25 november). Zegenen in het ziekenhuis: vaker dan je dacht. Voer voor liturgiewetenschappers en geestelijk verzorgers Najaarsconferentie Genootschap voor Liturgie, Utrecht. <download>
 • Körver, J., & Walton, M. (2023). Door de bomen het bos leren zien, en … door het bos de bomen. Het Nederlandse Case Studies Project Geestelijke Verzorging. Kwalon, 28(1), 46-55. <download>
 • Körver, J., Bras, E., & Walton, M. (2020). Geestelijke verzorging onder de loep. Elementen van zingeving en levensbeschouwing als aanknopingspunt voor de christelijke traditie? In S. Goyvaerts, K. de Groot, & J. Pieper (Eds.), Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom (pp. 140-156). Almere: Parthenon. <download>
 • Körver, J., & Walton, M. (2019). Geestelijke verzorging in beeld. Onder het vergrootglas van de case study. Handelingen, 46(2), 17-25. <download>
 • Körver, J., & Walton, M. (2022). Geestelijke verzorging in beeld. Onder het vergrootglas van de casestudy. Handelingen, 49(1), 55-64. <download>
 • Kruizinga, R. (2021). Van reciteren tot mediteren. Analyse van rituele handelingen in casestudy’s. In J. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (Eds.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 89-101). Utrecht: Eburon. <link>
 • Kruizinga, R., Körver, J., den Toom, N., Walton, M., & Stoutjesdijk, M. (Eds.). (2020). Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Utrecht: Eburon. <link>
 • Kuijer-Bosma, F. (2017). ‘Komt een geestelijk verzorger bij de dokter…’ Onderzoek naar bijdrage van geestelijke verzorging in de eerste lijn. (Master). Radboud Universiteit, Nijmegen. <link>
 • Kwantes, A. (2018). “Zie, daar is water…” Een onderzoek naar geestelijke verzorging en keuzevrijheid bij religieuze ‘Rites de Passage’ bij mensen met een licht verstandelijke beperking. (Master). Vrije Universiteit, Amsterdam. <download>
 • Lee, J. M. van der (2017). De invloed van zingeving in het gesprek tussen de geestelijk verzorger en de longkankerpatiënt binnen de persoonsgerichte zorg in het Nederlandse ziekenhuis. (Master). Universiteit van Tilburg, Tilburg. <download>
 • Loenen, G. van (2016). Casestudy ‘Moral injury’. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 19(82), 21-27. <download>
 • Loenen, G. van (2018). Casus: het zwijgen voorbij. In G. van Loenen (Ed.), Het lijkt sprekend. Religie in de spiegel van zingeving (pp. 209-226). Kampen: Van Warven. <download>
 • Loenen, G. van, Körver, J., Walton, M. N., & de Vries, R. (2017). Case study of ‘moral injury’. Format Dutch Case Studies Project. Health and Social Care Chaplaincy, 5(2), 281-296. <download>
 • Meer, T. van der (2020). Is MacDonald’s Freedom? In R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton, & M. Stoutjesdijk (Eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 147-152). Eburon. <download>
 • Muthert, H. (2020). Geestelijke zorg binnen ggz-casestudy’s. Een trektocht met uit- en inzichten. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 18-23. <download>
 • Muthert, H., van Hoof, M., Walton, M., & Körver, J. (2019). Re-evaluating a suicide pact. Embodied moral counselling in a Dutch case study of mental healthcare chaplaincy. Tidsskrift for Praktisk Teologi, 36(2), 81-89. <download>
 • Muthert, H., & Plaatsman, I. (2022). Die Lebensgeschichte als Gefäß in der Seelsorge. Dem bisher Unbekannten begegnen. Wege zum Menschen, 74(4), 327-342. <download>
 • Muthert, H., Weeda, J., & van Hoof, M. (2021). Het gewicht van woede. In L. Vergouwen & H. Westerink (Eds.), Woede, geweld en levensbeschouwing (pp. 85-106). KSGV. <download>
 • Plaatsman, I., & Muthert, H. (2020). Levensverhalen zinvol verteld en opgetekend in de GGZ. GGzet Wetenschappelijk, 24(2), 13-22. <download>
 • Pleizier, T. (2018). Wat, waarom en waartoe geestelijke verzorging in de krijgsmacht? Over het Case Studies Project Geestelijke Verzorging. Jaarschrift – Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, 35-38. <download>
 • Pleizier, T., & Schuhmann, C. M. (2020). Comparing multiple case studies of (military) chaplaincy care. Methodological issues. In R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton, & M. Stoutjesdijk (Eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 102-111). Utrecht: Eburon. <download>
 • Pleizier, T., & Schuhmann, C. M. (2022). How the Military Context Shapes Spiritual Care Interventions by Military Chaplains. Journal of Pastoral Care & Counseling(online), 1-11. <download>
 • Rosie, X. J. S. (2020). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Eenheid in verscheidenheid ondanks verscheidene eenheden? (Bachelor). Tilburg University, Utrecht. <download>
 • Rosie, X. J. S., & Körver, J. (2021). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Appels met peren vergelijken? Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 24(103), 42-47. <download>
 • Rosie, X. J. S., & den Toom, N. (2023). Spiritual Care and Recovery in Mental Health Care. An Analysis of Spiritual Care according to CHIME. In E. Olsman, B. N. M. Brijan, X. J. S. Rosie, & H. Muthert (Eds.), Recovery. The Interface between Psychiatry and Spiritual Care (pp. 38-50). Eburon. <download>
 • Schuhmann, C., & Pleizier, T. (2020). Geestelijke verzorging bij defensie. Onder militairen en tussen mensen. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 30-35. <download>
 • Schuhmann, C., & Pleizier, T. (2022). Wie Seelsorgende mit moralischem Stress bei Soldaten umgehen. Wege zum Menschen, 74(4), 343-356. <download>
 • Sprangers, T., & Muthert, H. (2022). Thuiskomen. Tactiele communicatie en het opnieuw leren bewonen van lichaam en woonplek. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 25(107), 58-62. <download>
 • Termeer, M. (2021). De plaatsbekleder. In J. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (Eds.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 52-58). Utrecht: Eburon. Het betreffende boek is te verkrijgen via deze link.
 • Termeer, M., Walton, M., & Körver, J. (2021). Kerk voor Cor. Anders kijken met video-interactiebegeleiding. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 24(103), 54-59. <download>
 • Toom, N. den (2022). The Chaplain-Researcher. The Perceived Impact of Participation in a Dutch Research Project on Chaplains’s Professionalism. Utrecht: Eburon. <download>
 • Toom, N. den, Körver, J., & Walton, M. N. (2022). Geistesgegenwart. Über den Einfluss der Forschung auf die Professionalität von Seelsorgenden. Wege zum Menschen, 74(4), 314-326. <download>
 • Toom, N. den, Visser, A., Körver, J., & Walton, M. N. (2022). The perceived impact of being a chaplain-researcher on professional practice. Journal of Health Care Chaplaincy, 1-14. <download>
 • Toom, N. den, Walton, M., & Körver, J. (2019). Jezelf als een ander. Handelingen, 46(2), 39-48. <download>
 • Toom, N. den, & van Waveren Hogervorst, C. (2020). Meerstemmig. Geestelijke verzorging vandaag vanuit zes perspectieven. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 4-5. <download>
 • Toom, N. den, Walton, M., Körver, J., Vos, P., & Kruizinga, R. (2021). Rearranging the Domain: Spiritual Care in Multiple Dimensions. Health and Social Care Chaplaincy, 9(1), 42-59. <link>
 • Vos, R., Walton, M., & Körver, J. (2022). Het raadsel van een dag. Esthetisch counselen in een ziekenhuis. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 25(105), 50-56. <link>
 • Vries, R. de (2020). De kleine goedheid van een normaal gesprek. Ervaringen en leermomenten in de onderzoeksgemeenschap justitie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 40-45. <download>
 • Vries, R. de, Jaggan, S., Kloppenburg, G., Körver, J., & Walton, M. (2022). Niet zonder ons. De balans van deelname aan het Case Studies Project voor GV bij justitie. In R. van Eijk, B. Lalbahadoersing, & M. Rietveld (Eds.), In vertrouwen. Geestelijke Verzorging en nieuwe perspectieven voor herstel (pp. 157-182). Parthenon. <download>
 • Vries, R. de, Went, M., van Hemert, M., Jaggan, S., & Kloppenburg, G. (2020). With an Open Mind for the Unexpected. Prison Chaplaincy: a Case Study. In R. Kruizinga, J. Körver, N. den Toom, M. Walton, & M. Stoutjesdijk (Eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 137-146). Eburon. <download>
 • Walton, M. N. (2019). Blest Practices. Rede ter gelegenheid van het afscheid van Martin Walton. Groningen: PThU. <download>
 • Walton, M. N. (2020). Let op uw woorden. Voorstellen voor een concretere vaktaal voor geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23(100), 61-66. <download>
 • Walton, M. N. (2022). “Wie ein Spaziergang im Grünen”. Ästhetische Aspekte bei der Beratung durch geestelijk verzorgers. Wege zum Menschen, 74(4), 357-367. <download>
 • Zaag, J. van der, Körver, J., & Walton, M. (2019). Energie én bezieling. Geestelijke verzorging en oncologische revalidatie. Handelingen, 46(2), 27-31. <download>
 • Zuidema, J., Walton, M., & Körver, J. (2019). Wordt vervolgd. Een ritueel in de herhaling bij dementie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22(95), 48-53. <download>
 • Zuidema, J., Walton, M., & Körver, J. (2021). Herhaling van een ritueel na een jeugdtrauma. In J. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (Eds.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 52-58). Utrecht: Eburon. <link>

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing