Menu

Publicaties CSP

Zie hieronder een selectie van artikelen die gepubliceerd zijn rondom het Case Studies Project. Het eerste artikel vormt een meer algemene beschrijving van het project en het projectformat; de andere artikelen zijn allemaal beschrijvingen van casestudy’s. Door ze hier gratis toegankelijk te maken willen we andere onderzoekers in staat stellen om van onze data gebruik te maken.

 • M. Walton & J.W.G. Körver (2017). ‘Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care. A Description and Theoretical Explanation of the Format and Procedures. Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 257-280. <download>
 • A.L. van Loenen, J.W.G. Körver & M.N. Walton (2017). Case Study of ‘moral injury’: Format Dutch Case Studies Project, Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 281-296. <download>
 • Desmet, L. (2017). Meten en meetellen. Een empirisch onderzoek naar interventies en outcomes van pastores in de algemene/universitaire ziekenhuizen aan de hand van casestudy’s en onderzoeksgroepen. (Master). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
 • Kuijer-Bosma, F. (2017). ‘Komt een geestelijk verzorger bij de dokter…’ Onderzoek naar bijdrage van geestelijke verzorging in de eerste lijn. (Master). Radboud Universiteit, Nijmegen.

 • Guus van Loenen (2018). Casus: het zwijgen voorbij. In idem, Het lijkt sprekend. Religie in de spiegel van zingeving (pp. 209-226). Kampen: Uitgeverij van Warven. <download>
 • Kwantes, A. (2018). “Zie, daar is water…” Een onderzoek naar geestelijke verzorging en keuzevrijheid bij religieuze ‘Rites de Passage’ bij mensen met een licht verstandelijke beperking. (Master). Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Pleizier, T. (2018). Wat, waarom en waartoe geestelijke verzorging in de krijgsmacht? Over het Case Studies Project Geestelijke Verzorging. Jaarschrift – Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, 35-38.

 • Jowien van der Zaag, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Energie én bezieling. Geestelijke verzorging en oncologische revalidatie. Handelingen 2, 27-31. <download> , klik hier voor een link naar het complete nummer over case studies.
 • Gertjan Jorissen, Carmen Schuhmann, Theo Pleizier, Jacques Körver en Martin Walton (2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen 2, 33-37. <download> , klik hier voor een link naar het complete nummer.
 • Joke Zuidema, Martin Walton en Sjaak Körver (2019). Wordt vervolgd. Een ritueel in de herhaling bij dementie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22:95, 48-53. <download>
 • Monique van Hoof, Hanneke Muthert, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Afspraak is afspraak!? Morele counseling bij een levensbedreigend dilemma. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22:94, 36-40. <download>
 • Hilde Boekeloo, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Als het stormt. Geestelijke verzorging als zoektocht naar basiswaarden in tijden van onrust. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 22:96, 24-28. <download>
 • Braakhuis, M., Körver, S., & Walton, M. (2019). Professionele nabijheid. Integratie van een relationele grondhouding en concrete doelgerichtheid binnen geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22(95), 14-22. <download>
 • Gärtner, S., Körver, J., & Walton, M. (2019). Von Fall zu Fall. Kontext, Methode und Durchführung eines empirischen Forschungsprojekts mit Casestudies in der Seelsorge. International Journal of Practical Theology, 23(1), 98-114. doi:10.1515/ijpt-2017-0040
 • Körver, J. (2019). Do we have a case? Amsterdam, 25 en 26 februari 2019. Tijdschrift voor Theologie, 59(2), 186-187.
 • Körver, J., & Walton, M. (2019). Geestelijke verzorging in beeld. Onder het vergrootglas van de case study. Handelingen, 46(2), 17-25.
 • Muthert, H., van Hoof, M., Walton, M., & Körver, J. (2019). Re-evaluating a suicide pact. Embodied moral counselling in a Dutch case study of mental healthcare chaplaincy. Tidsskrift for Praktisk Teologi, 36(2), 81-89.
 • Toom, N. den, Walton, M., & Körver, J. (2019). Jezelf als een ander. Handelingen, 46(2), 39-48. <download>
 • Walton, M. (2019). Blest Practices. Rede ter gelegenheid van het afscheid van Martin Walton. Groningen: PThU.

Kruizinga, R., Körver, J., Toom, N. den, Walton, M., & Stoutjesdijk, M. (Eds.). (2020). Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Eburon.

 • Marie-José van Bolhuis en Hanneke Muthert; Sjaak Körver en Martin Walton (2020). Dus toch exposure? Geestelijke zorg bij het leren leven met angst voor de dood. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:98, 50-55. <download>
 • Reijer J. de Vries, Marja Went, Martin van Hemert, Soerish Jaggan, Geerhard Kloppenburg (2020). With an Open Mind for the Unexpected. Prison Chaplaincy: a Case Study. In Renske Kruizinga, Jacques Körver, Niels den Toom, Martin Walton, Martijn Stoutjesdijk (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 137-146). Utrecht: Eburon. <download>
 • Tjeerd van der Meer (2020). Is MacDonald’s Freedom? In Renske Kruizinga, Jacques Körver, Niels den Toom, Martin Walton, Martijn Stoutjesdijk (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 147-152). Utrecht: Eburon. <download>
 • Rosie, X. J. S. (2020). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Eenheid in verscheidenheid ondanks verscheidene eenheden? (Bachelor). Tilburg University, Utrecht. <download>
 • Ramon Goosen (2020). “Geestelijke verzorging volgens plan. De verhouding tussen relationele grondhouding en de concrete doelgerichtheid in de beroepspraktijk van geestelijke verzorgers in een ziekenhuiscontext.” Master Thesis, Tilburg University. <download>
 • Niels den Toom en Caroliene van Waveren Hogervorst (2020). Meerstemmig. Geestelijke verzorging vandaag vanuit zes perspectieven. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 4-7.
 • Jack de Groot (2020). Hoezo saai? Juist heel divers! Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 8-13.
 • Hanneke Muthert (2020). Geestelijke zorg binnen ggz-casestudy’s. Een trektocht met uit- en inzichten. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 18-23.
 • Carmen Schuhmann en Theo Pleizier (2020). Geestelijke verzorging bij defensie. Onder militairen en tussen mensen. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 30-35.
 • Reijer de Vries (2020). De kleine goedheid van een normaal gesprek. Ervaringen en leermomenten in de onderzoekgemeenschap justitie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 40-45.
 • Sjaak Körver (2020). Voorbij het taboe van doelgerichtheid. Met professionele intuïtie op zoek naar de ziel in het ziekenhuis. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 23:100, 50-55.
 • Körver, J., Bras, E., & Walton, M. (2020). Geestelijke verzorging onder de loep. Elementen van zingeving en levensbeschouwing als aanknopingspunt voor de christelijke traditie? In S. Goyvaerts, K. de Groot, & J. Pieper (Eds.), Over de hardnekkige aanwezigheid van het christendom (pp. 140-156). Almere: Parthenon.

Körver, J. W. G., Olsman, E., & Rosie, X. J. S. (red.). (2021). Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers. Eburon.

 • Soerish Jaggan en Reijer de Vries (2021). Empowerment van de immanente kracht. Casus hindoe geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22:101, 52-57.
 • Haan-Wilts, L. de (2021). Een zaak van gesprek. Een analyse van pastorale gesprekken in gemeentesetting volgens het format van het Case Studies Project. (Master). Theologische Universiteit Kampen, Kampen.
 • Toom, N. den, Walton, M., Körver, J., Vos, P., & Kruizinga, R. (2021). Rearranging the Domain: Spiritual Care in Multiple Dimensions. Health and Social Care Chaplaincy, 9(1), 42-59. doi:10.1558/hscc.40482
 • Körver, J. (2021). Gelijkwaardig maar niet gelijk!? Samenwerken in onderzoek. Handelingen, 48(1), 13-23.
 • Sujin Rosie en Sjaak Körver (2021). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Appels met peren vergelijken? Tijdschrift Geestelijke Verzorging 24: 103, 42-47. <download>
 • Marieke Termeer, Martin Walton en Sjaak Körver (2021). Kerk voor Cor. Anders kijken met video-interactiebegeleiding. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 24: 103, 54-59. <download>
 • Joke Zuidema, Martin Walton en Sjaak Körver (2021). Herhaling van een ritueel na een jeugdtrauma. In J. W. G. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (red.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 44-49). Eburon.
 • Marieke Termeer (2021). De plaatsbekleder. In J. W. G. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (red.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 52-58). Eburon.
 • Frans Broekhoff & Sjaak Körver (2021). Verbindingsofficier. Ziekenzegen op de intensive care. In J. W. G. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (red.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 52-58). Eburon.
 • Renske Kruizinga (2021). Van reciteren tot mediteren. Analyse van rituele handelingen in casestudy’s. In J. W. G. Körver, E. Olsman, & X. J. S. Rosie (red.), Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers (pp. 89-101). Eburon.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing