Menu

Eerste lijn

Iedereen die meer dan 72 uur verblijft in een instelling heeft recht op geestelijke verzorging, maar de mensen die niet worden opgenomen en langer thuis blijven dan? Voor deze nieuwe, steeds groter wordende groep is er ook een nieuwe vorm van geestelijke verzorging beschikbaar: de eerste lijn. Dit is een relatief nieuw werkveld waarin nog veel uitgeprobeerd en gestructureerd moet worden. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling. Daarnaast komen er nieuwe initiatieven die kunnen zorgen voor een andere kijk op wat een geestelijk verzorger is en doet. Zo is Martin Walton betrokken bij een initiatief voor geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied. Nationale rampen en andere heftige gebeurtenissen kunnen levensvragen oproepen waarbij geestelijk verzorgers goed zouden kunnen helpen. Thema’s die hier spelen zijn onder andere: ethiek, professionalisering, herstel, taal en spiritualiteit. Het Centrum staat open voor masterscripties, promotieonderzoeken of postdocprojecten. Wil je onderzoek doen naar geestelijke verzorging in de eerste lijn? Neem dan contact op met Sjaak Körver.

Contact met Sjaak Körver

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing