Menu

Ethiek

Ethiek is het nadenken over goed handelen, ook dit valt onder geestelijke verzorging. In ziekenhuizen schuiven geestelijke verzorgers dan ook aan bij moreel beraad waar ethische kwesties worden besproken. Ook in andere instellingen spelen ethische vragen waar geestelijk verzorgers kunnen helpen om een open en eerlijk gesprek te voeren, bijvoorbeeld over de gevolgen van bijvoorbeeld de nieuwe AVG wetgeving.
De aandacht voor morel beraad binnen justitiële inrichtingen leidt tot reflectie over het instellingsklimaat, maar ook tot een andere positie van de geestelijke verzorger. Binnen de beroepsgroep van geestelijk verzorgers wordt ook nagedacht over welke competenties en cursussen horen bij de ethische competentie. Daarnaast raakt het thema aan het omgaan met de eigen idealen, bijvoorbeeld de vraag naar wat is goede zorg? Door de druk van de agenda en de waan van de dag verdwijnen deze vragen vaak naar de achtergrond. Dit thema wordt de komende tijd aangevuld met input vanuit publicaties en onderzoeken.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing