Menu

Justitie

Het justitiepastoraat is een bijzonder werkveld. Midden in een wereld van muren, sloten en regels is daar een plek waar gedetineerden vrij kunnen praten en bezinnen. Een plek om stil te staan bij wat van waarde is. Het UCGV wil geestelijk verzorgers die werkzaam zijn binnen justitie ondersteunen door middel van praktijkgericht onderzoek en het aanbieden van studiedagen en cursussen. Sinds 2009 gebeurde dit vanuit het Centrum van Justitiepastoraat en vanaf januari 2019 wordt het werk officieel voortgezet vanuit het UCGV. In het onderzoek en ondersteuning van geestelijk verzorgers binnen justitie wordt er gewerkt vanuit een interdisciplinaire en oecumenische benadering en in nauwe aansluiting bij mensen werkzaam in of ten dienste van het justitiepastoraat. In het netwerk werken we samen met rooms-katholieke en protestantse theologen, juristen, filosofen en in nauw overleg met het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland. Verschillende publicaties zijn al verschenen die het werkveld kritisch belichten en positief ondersteunen. Het nieuwste onderzoek binnen justitiepastoraat richt zich op herstelgericht onderzoek in het thema van nazorg. Expertise is er specifiek op de volgende gebieden: In- en nazorg van gedetineerden, vrijwilligers(organisaties) betrokken bij (ex)gedetineerden, theologische thema’s als kwaad, schuld, vergelding, vergeving en verzoening, geestelijke verzorging in instellingen, beroepsethiek en professionalisering van geestelijk verzorgers, het monitoren en implementeren van mensenrechten in de gevangenis, universele mensenrechten en culturele diversiteit, herstelgerichte geestelijke verzorging, theoretische doordenking van straffen. Het Centrum staat open voor masterscripties, promotieonderzoeken of postdocprojecten. Wil je onderzoek doen specifiek op het gebied van justitiepastoraat? Of wil je graag een lezing of studiedag rond een van deze thema’s wilt organiseren, neemt u dan contact met ons op.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing