Menu

Kerk en staat

Religie is een nieuwe scheidslijn in politiek en samenleving. Kunnen we de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid handhaven in een maatschappij die meer en meer multireligieus wordt? Sommigen stellen dat de vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van vereniging is dan aan een drastische herdefiniëring toe. Andere stemmen in het debat benadrukken juist de onmisbaarheid van religie voor de moraal en de gemeenschapszin. In elk geval is het goed om in deze tijden opnieuw de relatie tussen kerk en staat onder de loep te nemen. Dit thema wordt de komende tijd aangevuld met input vanuit publicaties en onderzoeken.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing