Menu

Nascholing

Een leven lang leren. Om het beroep als geestelijk verzorger met plezier en succes te kunnen blijven uitoefenen, is het belangrijk om de tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden niet alleen op peil te houden, maar ook te verbreden en te verdiepen. De PThU en TST hebben diverse bijscholing mogelijkheden. Ook het UCGV zelf is betrokken in nascholing voor geestelijk verzorgers. Zo organiseren we deze zomer (8-12 juli) samen met de UvH en ERICH een summerschool gericht op onderzoek doen.

Tilburg University
Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van post initieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving.

PThU
Geestelijke verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepsveld in de geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig. Daarin voorziet de PAO-opleiding geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, defensie, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking. De PAO-opleiding geestelijke verzorging biedt daarom oriëntatie in verschillende werkvelden en specialisatie in een veld naar keuze.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing