Menu

Nieuwe publicatie over Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Nieuwe bundel over Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Pas is de nieuwe bundel Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging bij uitgevrij Eburon verschenen. De bundel belicht hoe geestelijk verzorgers levensbeschouwelijke diversiteit navigeren door interlevensbeschouwelijke competenties te ontwikkelen, gebruikmakend van theorie, praktijkvoorbeelden en reflectie. Het verkent de rol van eigen levensbeschouwing in cliëntbegeleiding en methodes voor effectieve gespreksvoering. Bedoeld voor studenten en ervaren verzorgers, biedt het handvatten voor professionele ontwikkeling binnen een veelkleurige levensbeschouwelijke context.

De bundel is een uitstekend voorbeeld hoe onderzoekers vanuit verschillende instellingen samenwerken. De redactie bestaat uit Anke Liefbroer (Tilburg University), Hans Alma en Pieter Coppens (beiden Vrije Universiteit).

In het eerste deel van deze bundel bespreken de auteurs theoretische en methodische aspecten van interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging. Tegen de achtergrond van de levensbeschouwelijke ontwikkelingen in Nederland verkennen zij wat de huidige context van geestelijk verzorgers vraagt en wat de specifieke inhoud, doelbepaling en gespreksmethode van geestelijke verzorging is. In het tweede deel van de bundel wordt verkend hoe geestelijk verzorgers, werkend vanuit een eigen levensbeschouwelijk perspectief, invulling (kunnen) geven aan interlevensbeschouwelijke ontmoetingen. Welke rol speelt de levensbeschouwing van de geestelijk verzorger in de wijze waarop de cliënt wordt begeleid? En welke methode(n) gebruikt de geestelijk verzorger om de begeleiding vorm te geven? Geestelijk verzorgers, docenten en onderzoekers buigen zich over deze vragen vanuit boeddhistisch, christelijk, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, ongebonden en intercultureel perspectief.

Voor meer informatie, zie de website van de uitgever.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing