Menu

NWO-KNAW subsidie voor dataonderzoek geestelijke verzorging team Sjaak Körver

Het team van Sjaak Körver (Tilburg School of Catholic Theology) ontvangt een Klein Data Project-subsidie voor ontwikkeling van een dataset over geestelijke verzorging in ziekenhuizen op basis van geanonimiseerde registratiegegevens in Elektronische Patiëntendossiers.

Geestelijke verzorging  – onder andere binnen ziekenhuizen – is als beroep en als wetenschappelijke discipline de laatste decennia (inter)nationaal sterk in ontwikkeling. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data over wat geestelijke verzorgers feitelijk doen, draagt bij aan deze ontwikkeling. Momenteel zijn er nog nauwelijks werkzame/effectieve interventies en methodieken van geestelijke verzorging beschreven die gebaseerd zijn op empirische data. Wel loopt er een grootschalig kwalitatief onderzoeksproject met casestudy’s, maar kwantitatieve data vormen daarop een belangrijke aanvulling. Data uit registratie door geestelijke verzorgers in ziekenhuizen geven zicht op wat zij feitelijk doen. Analyse van deze data werpt licht op praktijk en effectiviteit, en draagt bij aan standaardisering/uniformering in registratie en interventies.

Het project in het kader van Kleine Data Projecten van het KNAW-NWO heeft tot doel om een basisstructuur te ontwikkelen waarin de data over geestelijke verzorging uit de verschillende programma’s en ziekenhuizen kunnen worden overgebracht.

  • Het project vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University)
  • Projectleider: dr. Sjaak Körver, UHD geestelijke verzorging, directeur University Center for Chaplaincy Studies (UCGV)
  • Uitvoerder: Martijn Stoutjesdijk, vaste medewerker/ondersteuner van het UCGV

N.B. Dit bericht werd eerder gepubliceerd op de website van Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/organisatie/knaw-nwo-subsidie-voor-dataonderzoek-geestelijke-verzorging-team-sjaak-korver

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing