Menu

Opleiding GV

Op diverse Universiteiten kun je een (pre-)Master Geestelijke Verzorging volgen. De opleidingen hebben allemaal een eigen accent, en zijn allemaal geaccrediteerd. Er zijn verschillende leerlijnen en diverse trajecten. We hebben de opleidingen voor je op een rijtje gezet. Alle master-opleidingen die in dit overzicht staan, zijn in deeltijd te volgen.

Tilburg University (Tilburg/Utrecht)

Aan de Universiteit van Tilburg is de opleiding Geestelijke Verzorging verbonden aan de School of Catholic Theology. Je wordt opgeleid om een belangrijke rol te spelen in het leven van patiënten en cliënten en geeft ondersteuning en begeleiding bij levensbeschouwing en zingeving. Na deze opleiding kun je aan de slag bij justitie, defensie en in de zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrie en ook in de eerste lijn. Hoewel de opleiding een katholiek karakter heeft, kun je vanuit elke levensovertuiging aansluiten.  De master GV duurt 2 jaar (120 EC) voltijd en kan ook in deeltijd gevolgd worden. Met deze opleiding kom je in aanmerking voor een katholieke zending. Meer weten? Check de website voor meer informatie

Protestants Theologische Universiteit (Amsterdam/Utrecht)
De masteropleiding Predikantschap van de PThU in Groningen biedt een afstudeerrichting Predikant-Geestelijk Verzorger die tot het boeiende vak van geestelijk verzorger opleidt.  De studie in Groningen biedt een brede oriëntatie in de theologie, mede in gesprek met studenten uit verschillende werelddelen. Bij de PThU is de master 3-jarig voltijd (180 EC) en kun je ook als geestelijk verzorger in de Protestantse Kerk aan de slag. De opleiding kan ook in deeltijd worden gevolgd. Check de website voor meer informatie.

Universiteit voor de Humanistiek (Utrecht)

Als je de master Humansitiek (3 jaar voltijd; 180 EC) hebt gevolgd, kun je aan de slag als geestelijk verzorger bij instellingen, bedrijven en overheidsinstanties. Je kunt de opleiding ook in deeltijd volgen. Check de website voor meer informatie.

Radboud Universiteit (Nijmegen)

De opleiding tot geestelijk verzorger aan de Radboud Universiteit is 1 jaar voltijd (60 EC) en wordt aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gegeven. Je krijgt inzicht in betekenisverlening en leert gebruik maken van religieuze grondteksten en rituelen. Deze master is onderdeel van de master Religiewetenschappen en daardoor kun je geen zendingsopdracht van een kerkgenootschap krijgen. Check de website voor meer informatie.

Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)

In Groningen kun je aan de RUG een 1-jarige master (voltijd; 60 EC) Geestelijke Verzorging volgen. Deze master is onderdeel van de Faculteit Religion, Culture and Society. Je leert mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit. De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Check de website voor meer informatie.

Vrije Universiteit (Amsterdam)

De Vrije Universiteit biedt een 1-jarige opleiding (1 jaar; 60 EC) tot Geestelijke verzorging aan (Spiritual Care). De opleiding is in het Engels en heeft een internationaal karakter door de diverse nationaliteiten van de studenten. Het is een interreligieus programma. Afgestudeerden kunnen een specialisatie van 60 EC volgen waardoor ze ook een specifieke zending kunnen krijgen. De specialisaties zijn: Boeddhistisch, Hindoeïstisch, Islamitisch, Joods, en Remonstrants. Check de website voor meer informatie.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing