Menu

Opleiding GV

Theologie is een veelzijdige wetenschap die uitstekende beroepsperspectieven biedt. Als afgestudeerd theoloog kun je een breed scala aan beroepen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld geestelijk verzorger in een ziekenhuis, de gevangenis of het leger. Je kunt theologie studeren aan de TST of de PThU, bij beide universiteiten word je opgeleid tot geestelijk verzorger met een kerkelijke zending (Protestant of Katholiek).

Tilburg University
‘We zijn blij met jullie studenten’, krijgen onze stagebegeleiders vaak te horen. Met de beroepsgerichte master Theologie aan de TST bereid je je namelijk grondig voor om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele oriëntatie of ondersteuning. In het tweede jaar loop je stage: zo ervaar je het toekomstige werkveld in de praktijk en je krijgt intensieve begeleiding vanuit de opleiding om een expert te worden op je vakgebied. Na je master kun je, afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel, aan de slag als geestelijk verzorger of als pastoraal werker. Verdiep je in verschillende theologische en aanverwante academische disciplines, zoals filosofie en sociale wetenschappen; volg beroepsgerichte vakken; loop stage en bekroon je studie met een masterthesis. Je studeert Theologie op de campus in Tilburg en in de binnenstad van Utrecht. Het is ook mogelijk om in deeltijd te studeren.

Master Christianity and Society. Leer hoe het christendom de politiek, economie, het rechtssysteem en andere wereldreligies beïnvloedt; terwijl je tegelijkertijd leert om kritisch na te denken over de plaats die het christendom inneemt in het publieke domein en de spanningen die ontstaan in de dialoog met de (post)moderne samenleving en met (wereld)religies. De focus ligt op het verbinden van theologische en religieuze bronnen uit het verleden met actuele socio-economische en politieke kwesties. De master Christianity and Society kun je ook in deeltijd volgen. Kijk hier een filmpje over de master.

PThU
De masteropleiding Predikantschap van de PThU in Groningen biedt een afstudeerrichting Predikant-Geestelijk Verzorger die tot het boeiende vak van geestelijk verzorger opleidt. Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in het publieke domein: zorg, eerstelijn, krijgsmacht en justitie. Als geestelijk verzorger begeleid je mensen bij zingevings- en levensvragen in vaak moeilijke situaties. De studie in Groningen biedt een brede oriëntatie in de theologie, mede in gesprek met studenten uit verschillende werelddelen. In specialisatiecursussen geestelijke verzorging verwerf je kennis en vaardigheden om mensen professioneel bij te staan en ook kennis van ethiek om morele vragen te begeleiden. In de opleiding ontdek je de relevantie van theologie voor seculiere settingen. Na de opleiding ben je gekwalificeerd om als geestelijke verzorger te solliciteren bij een instelling of bij de overheid. Tegelijk kan je predikant in de Protestantse Kerk van Nederland worden en de bevoegdheid verwerven om doop en avondmaal te bedienen.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing