Menu

Promotieonderzoek

Shaping Chaplaincy by Participating in Research – Niels den Toom
Het Case Studies Project surft op een golf van empirisch onderzoek naar geestelijke verzorging dat op gang komt. In binnen- en buitenland dringt het besef door dat onderzoek van belang is. Het wordt vandaag de dag van geestelijk verzorgers verwacht dat ze het meest recente onderzoek tot zich kunnen nemen en – zo mogelijk – ook zelf uit kunnen voeren. Het Case Studies Project is daar een voorbeeld van. Dat is innovatief, want in het Case Studies Project nemen krijgen geestelijk verzorgers een nieuwe rol: onderzoeker. Net als van andere professionals (medici, leraren, social workers) wordt van hen verwacht dat ze ook onderzoek doen naar hun praktijk. Dat levert veel op voor de kennis over geestelijke verzorging, maar wat gebeurt er intussen met de geestelijk verzorgers zelf en hun praktijk?

Niels onderzoekt of hun deelname aan een wetenschappelijk onderzoek invloed heeft op hun beroepspraktijk. Hij kijkt daarbij naar invloed op de professionele en levensbeschouwelijke identiteit, op hun expertise en handelen als ook op de hun samenwerking en positionering in de instellingen. De werkvelden verpleeghuiszorg, psychiatrie en defensie staan centraal in dit onderzoek. Door middel van kwalitatief onderzoek (participerende observatie, interviews, focusgroepen) gedurende de looptijd van het CSP probeert Niels inzicht te verschaffen in de betekenis van onderzoek doen voor de geestelijk verzorgers. Het onderzoek verhoudt zich daarbij nadrukkelijk tot zowel de Nederlandse als internationale context. Het resultaat van dit onderzoek wordt beschreven in een dissertatie. Niels is zijn onderzoek begonnen in november 2017 en zal het naar verwachting eind 2021 afronden. In de tussentijd zal hij middels artikelen een inzicht geven in zijn bevindingen. Begeleiders van het onderzoek zijn prof.dr. M.N. Walton (PThU), prof.dr. T.W.A. de Wit (UvT) en dr. J.W.G. Körver (UvT).

Publicaties uit dit project:

Den Toom, J.N., Walton, M.N., & Körver, J.W.G. (2019). Jezelf als een ander. Onderzoeker en geestelijk verzorger in het Case Studies Project. Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 46 (2), 39-48.

Den Toom, J.N. (2019). Geestelijk verzorger en onderzoeker: wat levert het op? Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22 (95), 47.

Den Toom, J.N. (2019). Case Studies Project: geestelijk verzorgers onderzoeken hun eigen praktijkPThUnie 13 (2), 24.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing