Menu

Universitair Centrum Geestelijke Verzorging verkent uitbreiding

Het veld van onderzoek naar geestelijke verzorging is volop in beweging. Hierin werken onderzoekers verbonden aan verschillende universitaire instellingen de laatste jaren veel met elkaar samen. Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit voor Humanistiek, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, Tilburg School of Catholic Theology (TiU) en Protestantse Theologische Universiteit verkennen hoe deze samenwerking meer structureel vormgegeven kan worden binnen het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV), wat betreft onderzoek, onderwijs en valorisatie. Doordat er nu geen partij als vertegenwoordiger van de universitaire instellingen op het gebied van geestelijke verzorging kan fungeren (ook juridisch niet), is het niet altijd mogelijk om de stem van de onderzoekers en opleiders goed te laten klinken. Een samenwerking vanuit het UCGV maakt deze stem effectiever en duidelijker, wat uiteindelijk de professionalisering van geestelijk verzorgers ten goede komt.

Missie en ambitie

Het UCGV heeft als missie een samenwerkingsverband te vormen, om onderzoek, onderwijs en valorisatie op het gebied van de geestelijke verzorging te versterken en daarmee bij te dragen aan de professionalisering van de geestelijke verzorging. Alle universitaire instellingen die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van geestelijke verzorging hebben zich aan deze uitbreiding van het UCGV gecommitteerd. Het UCGV ambieert een vorm van samenwerking waarin de verschillende expertises op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geestelijke verzorging worden gebundeld en versterkt. Het UCGV wil op dit onderzoeksgebied een voortrekkersrol verwerven die nationaal en internationaal erkend wordt, door samenwerking bij onderzoeksprojecten met wetenschappelijke en maatschappelijke impact op zowel het onderzoeksveld als het werkveld. Op onderwijsgebied wil het UCGV een rol spelen bij de kwaliteitsverbetering van het initieel en post-initieel onderwijs. Bovendien heeft het UCGV de ambitie een sterkere bijdrage te leveren dan door de afzonderlijke instellingen mogelijk is aan het maatschappelijke veld en in haar adviserende rol naar de beroepsgroep, overheden en organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en beleid. Dit alles steeds in samenwerking met andere partners en in relatie tot de verschillende werkvelden van geestelijke verzorging.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing